60\hatri_2016\01-04    |    angelegt auf je 108 x 180 cm   |   2016